კითხვა-პასუხი

განყოფილებაში კითხვები/პასუხები მოთავსებულია რამდენიმე სტატია, რომელიც პასუხობს ყველაზე გავრცელებულ კითხვებს ჰომოფობიის, ჰეტეროსექსიზმი, სექსუალური წინასწარგანწყობის, სხვადასხვა სექსუალური ორიენტაციის, ჰომოსექსუალური სიმბოლიკის შესახებ.

სექსუალური ორიენტაციისა და ჰომოსექსუალობის შესახებ

10 მითი ჰომოსექსუალობის შესახებ

ცისარტყელისებრი სიამაყე და მსგავსი სიმბოლოები

ბისექსუალობა კითხვებსა და პასუხებში

ჰომოფობია, ჰეტეროსექსიზმი და სექსუალური წინასწარგანწყობა(prejudice)


Bookmark and Share