რესურსები

WISG – ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი- www.women.ge

ქართული ლესბი რესურსიwww.lesbi.org.ge

ქართული ლესბი რესურსიwww.pinkillumination.blogspot.com

ვარდისფერი ოთახი ( ქართული ლესბი რესურსი) – www.lesbiange.ucoz.com

ქართული გეი რესურსი – www.gay.ge

ქართული გეი რესურსი – www.gaybatumi.com

ლგბტ ორგანიზაცია “იდენტობა” www.identoba.ge

ლესბოსელებისა და გეების საერთაშორისო ასოციაცია – www.ilga.org

ლესბოსელებისა და გეების საერთაშორისო ასოციაცია (ევროპის რეგიონი) – www.ilga-europe.org

გეებისა და ლესბოსელების უფლებების საერთაშორისო კომისია – www.iglhrc.org

ჰომოსექსუალური რესურსების დირექტორია – www.qrd.org/qrd

ლესბოსელი და გეი ახალგაზრდობის საერთაშორისო ორგანიზაცია – www.iglyo.com

საერთაშორისო რესურსი ლბ ქალებისთვის – www.lesbianlife.about.com

გეი გოგონების მსოფლმხედველობა – www.lezgetreal.com

საერთაშორისო რესურსი ბისექსუალი ქალებისთვის – www.shybi.com


Bookmark and Share