პროექტის შესახებ

ვებ-გვერდი 2002 წელს შეიქმნა”აღმოსავლეთ-დასავლეთის ქალთა ქსელის” (NEWW)ს მხარდაჭერით, როდესაც სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებული თემებზე საუბარი ტაბუირებული იყო ჩვენს საზოგადოებაში. ამგვარი ინფორმაციული ვაკუუმი აძლიერებს საზოგადოებაში არსებულ ნეგატიურ განწყობას სექსუალობის გამოვლინების სხვადასხვა ფორმების მიმართ. 2004 წელს, ”ქალთა გლობალური ფონდის” (GFW) დახმარებით, შესაძლებელი გახდა ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის განახლება. 2010 წელს, ”ქალთა ფონდი საქართველოში”-ს (WFG) მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, შეიცვალა ვებ-გვერდის სტრუქტურა და ნაწილობრივ მისი შინაარსი.

საიტზე განთავსებულია სამეცნიერო–პოპულარული ხასიათის ინფორმაცია სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის და ჰომოფობიის შეახებს.

The website was created in 2002 with the support of The Network of East West Women (NEWW), while the discourse on sexual orientation was tabooed in our society. Such  informational vacuum reinforces the negative attitudes towards different forms of sexuality. In 2004 with the support of Global Fund for Women (GFW) it became possible to update the information on the website. In 2010 in the frames of the project financially supported by Women’s Fund in Georgia (WFG) the structure of the website and partially its content was changed.

The website contains scientific-popular information about sexual orientation, gender identity and homophobia.


Bookmark and Share