ბიბლიოთეკა

„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის“ ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურა ხელმისაწვდომია გენდერის, სოციოლოგიის, ფსიქოლოგიის, სექსუალობისა და უფლებების საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისთვის. წიგნების ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე.

The literature in the library of Women’s Initiatives Supporting Group is available for the reader interested in gender studies, sociology, psychology, sexuality and rights. In order to see the list of books click here.


Bookmark and Share