ტერმინლოგია » ბ

ბისექსუალურობა [ლათ. bis ორჯერადი, sexualis სასქესო, სქესობრივი] –  ფართო მნიშვნელობით ორივე სქესისათვის დამახასიათებელი თვისებების ფლობა (ანდროგინია), ვიწრო გაგებით – სქესობრივი ლტოლვა ორივე სქესის წარმომადგენელთა მიმართ.

ბერსრანიზმი – (იგივე ნეკროსადიზმი) სქესობრივი გარყვნილება, რომელიც მჟღავნდება ნეკროფილიისა და სადიზმის ერთდროულ არსებობაში. ბერსრანიზმი გამოიხატება ადამიანის სქესობრივ ლტოლვაში გვამების მიმართ და მათ წვალებაში. სახელწოდება დაკავშირებულია სერჟანტ ბერტრანთან, რომლის შემთხვევაც აღწერილია რ.კრაფტ-ებინგომის წიგნში ¨სქესობრივი ფსიქოპათია¨. ბერტრანი სასაფლაოზე თვალებს ჩიჩქნიდა გვამებს, და ამის ნიადაგზე განიცდიდა სქესობრივ აღგზნებას, ხშირად სქესობრივ კონტაქტსაც ამყარებდა გვამებთან. დაავადება ძალზე იშვიათად გვხვდება.

ბესტიალიზმი [ლათ. bestia – ცხოველი] იხ.ზოოფილია

ბინარული [ფრანგ. binaire] – ორი ნაწილისაგან შემდგარი, ორმაგი.

ბიორითმები სექსუალური – სქესობრივი აქტივობის ინდივიდუალური რიტმული ცვლილებები, რომელიც დამოკიდებულია, როგორც გარემო, ასევე ასაკობრივ ფაქტორებზე, კონსტიტუციონალურ თავისებურებებზე და სოციალურ პირობებზე. სექსუალური ბიორიტმის რეგულაცია ხორციელდება ნერვული და ენდოკრინული სისტემის მეშვეობით.

ბოვარიზმი (გუსტავ ფლობერის ¨მადამ ბოვარის¨ მთავარი პერსონაჟის სახელის მიხედვით) – სენტიმენტალური, სასიყვარულო შინაარსის რომანტიული ოცნებები, რომლებიც ახასიათებს ზოგეირთ ფსიქოპათოლოგიურ მდგომარეობას.


Bookmark and Share